Registreren
Inloggegevens:
* Email adres
* Wachtwoord
* Bevestig wachtwoord
Persoonlijke gegevens:
* Voornaam
* Achternaam
  Bedrijfsnaam
Aanvullende bedrijfsinformatie:
 * BTW nummer
 * KvK nummer
   Bankrekening nummer
* Adres en huisnummer
* Postcode en Woonplaats
* Land
* Telefoonnummer